Monday, November 15, 2010

LAPAR DAN KENYANG


Bismillahirrahmanirrahim..

Untuk renungan dan amalan bersama. 

Di dalam lapar ada 10 kebaikan dan dalam kenyang ada 10 kemudaratan. 

LAPAR : menjernihkan hati, mencerdaskan otak, dan menerangi pengelihatan hati
KENYANG : menyebabkan kebebalan, membuatkan hati buta 


LAPAR : merasai kelazatan berzikir kerana hati lembut dan bercahaya.
KENYANG : zikirnya hanya di lidah dan hati tidak merasa apa-apa, hatinya tertutup daripada cahaya Allah. 


LAPAR : menyebabkan hilang rasa angkuh dan ego. Di saat ini rasa kehambaannya pada Tuhan adalah memuncak,hatinya akan tenang.
KENYANG : tidak merasa kebesaran Allah, rasa ketuanan akan memenuhi hati. 


LAPAR : tidak melupai bala Allah. Orang yang berakal cerdas akan mengingati bala di Akhirat apabila melihat bala di dunia.
KENYANG : menyebabkan seseorang itu lupakan kelaparan dan lupa bala Allah. 


LAPAR : mematahkan hawa nafsu terhadap segala bentuk maksiat kerana lapar akan melemahkan nafsu.
KENYANG : mudah mengikut nafsu kerana kekenyangan adalah pintu kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia. 


LAPAR : kuranglah tidurnya dan mudah untuk bangun
KENYANG : akan merasa mengantuk kerana gas yang dihasilkan oleh pencernaan makanan Meruap ke otak.Otak kekurangan oksigen. 


LAPAR: mudah untuk mendapat khusyuk dalam ibadahkerana pintu godaan syaitan tertutup.
KENYANG : syaitan makan mengganggu ibadahnya menyebabkan ia tidak dapat menumpukan hatinya pada Allah. 


LAPAR : terhindar daripada banyak jenis penyakit kerana kebanyakan penyakit berpunca daripada kandungan makanan yang dimakan.
KENYANG : mengundang pelbagai jenis penyakit seperti diebetis,taun dan lain-lain. 


LAPAR : menjimatkan perbelanjaan di kala kegawatan ekonomi kerana dapat mengurangkan perbelanjaan terhadap makanan.
KENYANG : sudah tentunya memerlukan perbelanjaan untuk mendapatkan makan bagi tujuan ini sedang negara menghadapi krisis ekonomi yang hebat. 


LAPAR : menyemai rasa kasih sayang pada insan lain terutama fakir miskin dan anak yatim.
KENYANG : tidak merasai kesusahan orang lain seterusnya menyebabkan hilang kasih sayang di hatinya. 


Sahabatku sekalian,

Lapar merupakan tali yang mengikat nafsu. Ingatlah bahawa syaitan sentiasa berada dalam diri anak Adam dan berjalan melalui salur darah (arteri dan vena).
Dan saluran itu akan disempitkan untuk syaitan dengan berlapar dan haus. Cubalah menehan diri daripada terlalu banyak makan dan minum dengan cara berpuasa.
Berusahalah untuk membuktikan kasih dan sayang pada diri kita. Kasihilah akal, hati dan badan, agar anggota itu berfungsi dengan baik. InsyaAllah kita
akan dapat memberi kasih sayang pada orang lain dan.semoga NUR Allah akan menyinari hari-hati kita.

Berusaha, berjaya! wallahua’lam..

AQIDAH MENCORAKKAN AKHLAK

Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, nilai-nilai akhlak yang dipegang oleh seseorang dan sesuatu kebudayaan itu adalah hasil daripada aqidah dan gambaran tentang kehidupan itu. Nilai-nilai akhlak itu bergantung kepada bagaimana manusia memberikan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang asasi dalam hidup. Siapakah yang mencipta alam ini dan apakah tujuannya? Apakah tujuan manusia ditempatkan di bumi dan apakah tujuan dan matiamatnya yang sebenar? Jawapan-jawapan kepada persoalan asas mengenai kehidupan ini akan menentu dan mencorak nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh seseorang atau sesuatu kebudayaan.
Oleh kerana terdapat berbagai- bagai jawapan kepada persoalan tersebut, maka terdapat berbagai sistem nilai di dalam masyarakat manusia yang mencorakkan berbagai sikap dan tingkahlaku yang membentuk berbagai-bagai kebudayaan.

Al-Quran telah memaparkan berbagai golongan yang memberi jawapan berbeza kepada persoalan-persoalan asasi kehidupan yang membentuk konsepsi dan aqidah mengenai kehidupan ini. Terdapat aqidah orang-orang beriman, aqidah orang-orang kafir, aqidah orang-orang fasik dan aqidah orang-orang munafiqin.

Aqidah orang-orang beriman dinyatakan dalam al-Quran sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah S.W.T, kepada Rasul-Nya, kepada keagungan Allah yang mencipta dan memiliki alam ini. Mereka yakin kepada hari akhirat, yakin bahawa kejadian Allah tidak terbatas kepada alam lahir sahaja dan kejadian Allah itu tidak terbatas dalam lingkungan yang dapat diketahui oleh manusia. Kerana itu mereka percaya kepada kejadian Allah yang ghaib, seperti malaikat, gyurga, neraka dan adanya makhluk-makhiuk Allah yang lain yang tidak diketahui oleh manusia dan pengetahuan manusia tidak menjadi syarat bagi menentukan sesuatu kejadian Allah harus ada atau tidak ada. Allah S.W.T bebas mengikut kehendak-Nya, untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu yang ada di dalam ilmu-Nya.

Aqidah ini menyebabkan orang-orang beriman sentiasa bergantung harap kepada Allah S.W.T dan tidak bergantung harap kepada yang lain daripada-Nya. Tujuan hidup manusia di dunia ini ialah untuk beribadah kepada Allah S.W.T. dan setiap tindak tanduk dan kelakuan serta tindakannya adalah untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T. Keredhaan Allah dan beribadat kepada Allah S.W.T. menjadi tumpuan dan pemusatan setiap aspek kegiatannya.

Pergantungan semata-mata kepada Allah memberikan kepada seorang mu’min itu kebebasan dan tidak terikat kepada mana-mana kuasa lain daripada Allah S.W.T. Daripada perasaan inilah tercetusnya pengakuan seorang muslim bahawa “Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah S.W.T.”
Manusia beriman yang sebenarnya, tidak mungkin menyembah kepada yang lain daripada Allah S.W.T., tidak mempeduangkan sesuatu yang dicipta oleh mana-mana kuasa selain dadpada yang ditentukan di dalam agama Allah S.W.T. Allah S.W.T. bagi mereka adalah Tuhan Yang Maha Sempuma, Maha berkuasa dan kepada Dialah tumpuan segala ibadah dan segala yang baik sama ada niat dan amalan. Lihatiah bagaimana pendirian yang bebas, tegas dan berani yang ditunjukkan oleh seorang mu’min yang sejati Rab’i bin Amir ketika berhadapan dengan raja Rum, yang bermaksud:
“Allah sesungguhnya mengutus kami untuk membebaskan sesiapa yang dikehendaki-Nya daripada menyembah sesama hamba kepada menyembah hanya kepada Allah, daripada kesempitan dunia kepada keluasannya dan keluasan akhirat daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam.”

Seorang mu’min berjiwa bebas, tetapi bukan sebagai debu berterbangan di udara. Kebebasan seorang mu’min sentiasa mendapat panduan dan bimbangan. Justeru itu ia tidak berkelana dan hidup tanpa tujuan. la sentiasa bergerak bebas dengan memiliki peta yang menunjukkan haluan pergerakan dan perjalanannya. la sentiasa bertindak mengikut petunjuk Allah dan berpandu kepadanya.

Seorang mu’min berperasaan halus dan berhati lembut kerana keyakinannya bahawa ia adalah hamba kepada Allah S.W.T. Segala perbuatannya akan dinilai dan dihitung serta diberikan balasan atau ganjaran dengan adil dan saksama. Wawasannya, tidak semata-mata untuk mendapatkan habuan dan ganjaran di dunia, tetapi juga di akhirat. Tentunya, ganjaran di akhirat adalah lebih baik dahapda di dunia. Kerana itu, ia sanggup mengorbankan kurniaan Allah di dunia, untuk mendapatkan kurniaan Allah di akhirat.

Aqidah dan pandangan hidup yang asas ini, memancarkan nilai-nilai yang murni dalam jiwa orang-orang beriman. Nilai-nilai ikhias untuk Allah S.W.T. dan tidak tunduk beribadah melainkan kepada Allah S.W.T adalah merupakan nilai yang agung yang membentuk akhlak yang murni dan jiwa yang luhur dalam kehidupan orang-orang beriman. ]a membentuk akhlak terhadap Allah S.W.T. dan akhlak terhadap sesama manusia.
Hubungan manusia dengan Allah S.W.T dan kelakuannya terhadap Allah S.W.T. ditentukan mengikut nilai-nilai aqidah yang ditetapkan. Begitu juga akhlak terhadap manusia dicorakkan oleh nilai-nilai aqidah seorang muslim, sepertimana yang ditetapkan didalam al-Ouran yang merupakan ajaran dan wahyu daripada Allah S.W.T Pergaulan manusia dengan manusia tidak boleh disamakan dengan perhubungan manusia dengan Allah S.W.T.

Aqidah dan pegangan seorang beriman berbeza dengan aqidah dan pegangan seorang kafir. Justeru itu nilai-nilai dan akhlak juga berbeza. Al-Quranmemaparkan aqidah dan pegangan orang-orang kafir dalam berbagai kategori, justeru terdapat berbagai bentuk kekufuran yang beriaku di kalangan umat manusia. Antara kekufuran yang beriaku disebabkan mereka menolak ajaran yang benar yang dibawa oleh utusan Allah S.W.T. dan mereka menafikan kerasulan utusan itu. Allah S.W.T berfirman yang bermaksud:
“Maka berkata pembesar-pembesar yang kafir itu dari kalangan bangsanya, ini tidak lain daripada manusia seperti kamu. ]a hendak menonjoikan diri supaya lebih daripada kamu. Jika Allah hendak turunkan utusan, Dia akan turunkan malaika t Kita tidak mendengar dati bapa -bapa kita yang terdahulu mengenai ini (utusan Allah dari kalangan manusia)”. (al-Mu’minun: 24)

Kekufuran juga beriaku kerana tidak percayakan hari akhirat. Kerana percaya bahawa tidak ada kehidupan selepas mati, mereka hidup berfoya-foya di dunia ini tanpa memikirkan seksaan di akhirat. Bagi mereka seperti yang dinyatakan oleh al-Quran “kehidupan ini cuma di dunia”. Manusia dilahirkan dan kemudian mati, mereka tidak dibangkitkan kembali, seperti kata mereka yang bermaksud:
“Kehidupan kita tidak yang lain daripada kehidupan di dunia. Daripada tiada kita ada dan hidup. Apabila mati kita tidak dibangkitkan lagi.”
Maksudnya:
“Dan berkata pembesar-pembesar dari bangsanya yang kafir dan mendustakan kehidupan akhirat dan kamijadikan berfoya-foya dalam kehidupan mereka di dunia, orang ini, hanyalah seorang manusia seperti kamu. fa makan dari apa yang kamu makan dan minum dari apa yang kamu minum”. (al-Mu’minun: 33)

Kekufuran juga beriaku disebabkan sifat bongkak dan sombong serta ingkar kepada perintah Allah dan angkuh terhadapnya. Allah berfirman mengenai kekufuran Iblis yang bermaksud:
“Dan ketika kami berkata kepada malaikat sujudiah kepada Adam. Mereka pun sujud, kecuali lblis. la ingkar dan takabur dan ia daripada orang-orang kafir.” (al-Baqarah: 34)

Aqidah orang-orang kafir yang sombong terhadap Allah S.W.T, yang tidak percaya kepada para rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajaran yang mereka bawa, yang tidak percaya kepada hari akhirat dan tidak patuh kepada hukum-hukum Allah dengan ingkar kepada hukum-hukum itu, membentuk nilai-nilai kelakuan dan cara hidup yang menjurus ke arah kehidupan yang tidak berakhlak mulia dan luhur. Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud:
“Dan orang-orang yang kafir meni’mati kesenangan didunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang temak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka.” (Muhammad: 12)

Mereka tidak mempunyai matiamat yang murni dan abadi dalam kehidupan mereka. Kehidupan ini bagi mereka mencari makan, mencari harta dan berfoya-foya semata-mata untuk di atas dunia ini. ltulah sahaja kehidupan mereka. Selain dadpada itu, tiada matiamat yang jauh yang hendak dituju. Pandangan dan cara hidup mereka ini, sudah tentu mempengaruhi pembentukan akhlak mereka yang pincang dan bercelaru.

Satu lagi aqidah kekufuran yang berbahaya ialah munafiq yang “pepat di luar rencung di dalam,’ “telunjuk lurus kelingking berkait.’ Bahaya kekufuran ini sangat dahsyat kerana sikap pemusuhan dan dendam mereka terhadap orang-orang yang beriman. Gambaran mengenai aqidah mereka penuh dengan gambaran kepura-puraan. Mereka mengaku beriman, tetapi mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka berpura-pura percaya kepada Nabi s.a.w. yang diutus oleh Allah S.W.T. tetapi dalam hati mereka benci dan memusuhi baginda. Mereka memandang rendah kepada ajaran Nabi s.a.w. dan sering mempertikaikan ajaran itu. Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud:
“Dan di kalangan manusia ada yang berkata kami beriman dengan Allah dan Hari akhirat Pada hal mereka bukan datipada orang-orang beriman.” 

Aqidah munafiqin, melahirkan sifat-sifat dan kelakuan-kelakuan keji yang mewakili akhlak yang buruk. Untuk menyembunyikan kekufuran, mereka berdusta, memutar belitkan kebenaran, memungkir janji dan mengkhianati amanah. Rasuluilah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Tiga perkara yang sesiapa yang mempunyainya di dalam diri maka ia adalah munafiq. Apabila bercakap ia dusta, apabila berjanji tidak dikotakan apabila diberi amanah ia khianat. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Salam muhasabah..Renungan bersama...

Sunday, April 25, 2010

Insan, Ingatlah

INGATLAH INSAN

Buku ini bertujuan memperingatkan pembaca tentang hakikat yang maha besar bahawa kita mempunyai hanya SATU PELUANG untuk menyediakn bekalan yg secukupnya utk kehidupan selepas kematian. Tidak ada peluang kedua!

Antara petikan yg aku ingat dari dlm buku ni ialah perbicaraan tanpa jurubahasa ...yg mana dlm mahkamah ALLAH di akhirat kelak, ALLAH sendiri akan menjadi pendakwaraya yg membacakan setiap dakwaan tanpa melalui pihak kedua(malaikat). ALLAH bertindak jadi hakim yg mengadili setiap perbicaraan, dgn soalan yg amat terperinci sehingga perkara yg terlalu kecil pun tidak akan terlepas...

Bayangkanlah setiap org akan didakwa.Kita ni bukan sorang dua....berbillion2 manusia..Brp lama ahli mashsyar menunggu giliran, setelah 300 tahun manusia dibiarkan oleh ALLAH di padang mahsyar."MATI" suatu peringatan yg berharga.

Rasulullah s.a.w. mengakui bahawa umat manusia mempunyai banyak kelemahan, antara kelemahan yang paling ketara ialah tidak sepi dari sifat lalai dan lupa. Justeru insan amat memerlukan bimbingan dan peringatan, kerananyalah Allah Taala telah memutuskan para rasul a.s. bagi menerima wahyu, kerana wahyu itulah yang diperlukan oleh manusia sebagai petunjuk dan peringatan bagi membantu mengatasi kelemahan sifat manusia seperti yang disebut di atas.

Firman Allah Taala bermaksud:

"Dan tetaplah memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (Surah Adz-Dzariat ayat 55)

Lantaran para rasul itu sebagai peneriman wahyu yang mengandungi petunjuk dan peringatan, maka manusia perlu mendampinginya dan beriman dengannya, kerana petunjuk dan juga peringatan dari wahyu Allah itu hanya akan berguna kepada mereka yang beriman sahaja, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat 55 surah adz-Dzariyat itu tadi.

Petunjuk dan peringatan wahyu Allah SWT itu laksana air yang akan menyuburkan tanaman, air akan mendatangkan faedah hanya kepada tanah yang subur, jika air disiram ke atas batu pejal pasti tidak akan mendatangkan sebarang kesan. Demikian juga petunjuk dan peringatan Allah SWT, ia hanya akan berguna apabila segala nasihat dan peringatan itu jatuh ke lembah hati yang lembut. Hati yang keras sama dengan batu pejal yang tidak mungkin diresapi air, oleh itu hati yang keras tidak mungkin dapat manfaat dari petunjuk dan peringatan wahyu itu.

Batu pejal terlalu keras tetapi hati yang keras ada kalanya lebih keras dari batu yang pejal, batu yang keras lama-kelamaan akan lekuk jika dititis air terus menerus, tetapi hati yang keras kadangkala tidak mendapat manfaat dari kehadiran para rasul a.s., sekalipun rasul itu didatangkan dari kaum keluarganya sendiri sebagaimana Fir'aun tidak mendapat faedah dari kenabian Musa a.s. walaupun Nabi Allah itu dibesarkan di dalam istana Fir'aun itu sendiri. Begitu juga Abu Jahal walaupun Nabi Muhammad dari kaum kerabatnya sendiri namun hati Abu Jahal tetap berkeras dan menolak wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Hati memainkan peranan penting dalam menentukan keperibadian seseorang, sama ada ia akan menjadi insan yang baik dan berguna atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: "Sesungguhnya di dalam diri seseorang itu ada seketul daging, jika baik ia maka baiklah seluruh anggota, dan jika rosak ia maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah bahawa ia adalah hati."

Hati manusia telah dicipta oleh Allah Taala mempunyai keupayaan untuk memiliki sifat-sifat yang baik iaitu sifat 'mahmudah', seperti lemah-lembut, sabar, insaf, simpati, pemurah, penyayang, belas kasihan dan seumpamanya. Bagaimanapun ia perlu diasuh dengan bersungguh-sungguh untuk menyubur dan merawat sifat-sifat mahmudah itu, kerana hati manusia itu sering menjadi sasaran makhluk jahat iaitu iblis. Jika dibiarkan makhluk jahat itu menguasai hati, pasti akan rosak binasa, jika hati sudah rosak maka rosaklah seluruh anggota sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. itu.

Hati boleh dipimpin dan disedarkan hanya dengan ilmu yang berteraskan wahyu, kerana hanya ilmu tersebut sahaja yang bersumberkan tauhid iman dan aqidah. Tanpa wahyu Allah Taala pasti manusia tidak akan mengetahui hal-hal yang abstrak iaitu perkara-perkara ghaib, seperti rahsia di sebalik kematian, alam barzakh dan juga hari qiamat.

Setiap muslim yang sentiasa mendalami wahyu Allah Taala pasti mempunyai keyakinan bahawa setiap insan pasti menghadapi saat kematiannya, mereka tidak ragu bahawa setiap insan akan dihidup dan dibangkitkan semula, mereka akan menghadapi suatu rangkaian hidup yang abadi. Bermula dengan datangnya ajal dan diikuti babak peristiwa alam barzakh, iaitu suatu kehidupan di alam kubur yang penuh dengan berbagai pancaroba, hingga menemui hari kebangkitan di Mahsyar dan alam akhirat, bagi menentukan kesudahan hidup seseorang sama ada akan menjadi ahli syurga atau neraka.

Peristiwa di alam barzakh bagi orang-orang yang beriman dan berbekalkan amal yang soleh dan ketaqwaan yang unggul, akan merasai suatu kerehatan yang damai, sementara menunggu datangnya hari kebangkitan. Tetapi bagi manusia yang ingkar yang sarat dengan beban dosa, maka alam barzakh itu merupakan episod ngeri yang dipenuhi azab sengsara, menjelang suatu kesengsaraan dan azab yang lebih besar akan dirasai ketika di mahsyar kelak.

Oleh kerana iktiqad orang yang beriman meyakini adanya kehidupan selepas mati itu, maka tidak dapat tidak manusia mesti mengetahui hal-hal yang berkait dengannya. Rasulullah telah memberitahu melalui mutiara sabdanya mengenai alam barzakh dan alam akhirat, yang semua itu mesti difahami dan diambil pengertian secara bersungguh-sungguh. Apabila tiba saatnya melalui alam tersebut, maka tidaklah terlalu terkejut dan terpinga-pinga seperti seorang yang terjebak dalam mimpi ngeri.

Terutama di akhir zaman ini semakin kurang atau amat sedikit dari kalangan manusia yang bercakap tentang kematian, alam barzakh dan seterusnya hari mahsyar. Kerana manusia sedang membangun dunianya, kebanyakan mereka dilalaikan oleh kesenangan, keindahan dan kelazatan dunia yang sementara. Sesungguhnya mereka yang memburu kesenangan duniawi ini bagaikan memburu bayang yang bergerak, sehingga kehabisan umur dan kematian pun tiba. Akhirnya mereka terkejut besar apabila Malaikat maut datang dengan mengejut untuk mencabut nyawanya, kerana tiada sebarang persiapan atau bekalan untuk menghadapi suatu perjalanan yang jauh.

Saiyidian Ali r.a. pernah berkata: "Bahawa manusia itu tidur lena, apabila kematian tiba baru dia terjaga dari tidurnya." Demikianlah orang yang tidak mengingati mati itu sentiasa dalam lalai atau bagaikan orang yang tertidur lena, dia akan terkejut ketika kematian tiba secara mendadak.

Berbeza dengan orang yang hatinya sentiasa mengingati mati atau tazkiratul maut, maka kematian itu bagi mereka ibarat sebuah jambatan untuk menuju kepada suatu pertemuan dengan Allah SWT yang sering disebut dan mengingatinya. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim Khalilullah yang didatangi oleh malaikat maut.

"Apakah ana hendak mengambil nyawaku?" tanya Nabi Ibrahim kepada Izrael.

"Benar", jawab malaikat maut.

"Tidakkah anda tahu bahawa aku adalah Khalilullah (kekasih Allah), yang selalu didampingi dan mendampingi-Nya? Adakah menasabah seorang kekasih hendak mengambil nyawa kekasihnya?"

Dengan kata-kata Nabi Ibrahim a.s. itu maka malaikat maut kembali semula mengadap Allah SWT, lalu Allah perintah Izrael supaya menemui Nabi Ibrahim dengan membawa pesanan dari Allah. Malaikat maut pun berkata kepada Nabi Ibrahim: "Justeru dengan kematian itu, bererti Allah Yang Maha Pengasih telah menjemput kekasih-Nya agar datang menemui-Nya." Dengan penjelasan malaikat maut itu maka Nabi Ibrahim a.s. amat gembira menghadapi kematian itu.

Abu Hurairah berkata, bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: "Hendaklah kamu membanyakkan ingat akan perkara yang boleh meleburkan kelazatan hidup," bertanya Abu Hurairah: "Apakah yang boleh meleburkan kelazatan hidup itu?" Jawab Rasulullah: "Zikrul maut" iaitu mengingati akan mati.

Kelazatan dunia merupakan penyumbang terbesar terhadap sifat lalai manusia, lalai dalam solat juga berpunca dari kelazatan dunia, dan manusia yang sedang diuliti oleh kesenangan dan kelazatan dunia pasti tidak ingin didatangi maut, kerana baginya maut adalah noktah kepada kesenangan yang sedang dikecapi di dunia ini.

Kematian menyebabkan dia rugi besar, segala kekayaan dan pangkat kebesaran akan berakhir secara mendadak, isteri atau suami disayangi terpaksa ditinggalkan, kemewahan yang melazatkan hidup akan berpindah milik kepada para waris, orng akan bersenang lenang mendapat harta pusaka tetapi dia kesepian di dalam kubur. Lantaran itu dia tidak ingin mati malah sesetengahnya ada yang benci akan kematian.

Sesungguhnya mencintai kelazatan dunia itu boleh menyebabkan manusia tidak ingat akan kematian, padahal kematian itu pasti datang sama ada dia ingat atau lupa kepadanya, sama ada dia benci atau suka kepada mati. Justeru kematian adalah suatu permulaan kepada kehidupan yang sebenar, iaitu hidup yang tidak akan disudahi dengan kematian.

Oleh kerana kehidupan selepas mati ibarat suatu perjalanan yang jauh yang memakan masa lama. Menyedari hakikat itu pasti insan memerlukan suatu persiapan yang mencukupi dan sempurna, orang yang lalai tidak pernah memikirkan persiapan menghadapi mati. Bayangkan jika secara tiba-tiba seseorang itu terlantar di padang pasir yang tandus, bila dahaga telah mencekik kerongkongnya lantas diapun terbayang mustahaknya air, tetapi baru dia sedar bahawa sedikitpun dia tidak mempunyai bekalan air itu.

Orang sering bercakap tentang rakan atau sahabat mereka yang telah kembali menyahut seruan Ilahi, si pulan telah mati dan si anu telah mati, tetapi sayangnya jarang sekali dia memikirkan bilakah kematian itu akan sampai kepada giliran dirinya. Sebelum mati itu datang, apakah persiapan yang telah dibuat?

Justeru, mati itu adalah suatu peringatan yang berguna kepada manusia.

DIPETIK DARI BUKU INSAN,INGATLAH KARANGAN TOK GURU NIK AZIZ
Tags: insan ingatlah
Prev: RENUNGAN
Next: Tazkirah senja
Insan, Ingatlah - Nik Abdul Aziz Nik Mat

Wednesday, November 25, 2009

SALAM AIDILADHA 1430 HAssalamualaikum,ana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya ‘Aidiladha buat semua kaum muslimin dan muslimat.
Semoga hari yang bersejarah ini,dapatlah kita kembali merenung dan menghayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh salah seorang Rasul kita, Nabi Ibrahim (a.s)dan anaknya,Nabi Ismail (a.s) demi cinta dan kasihnya pada Allah Ta’ala...
Sama2 lah kita bermuhasabah diri & memahami sejauh mana kita telah melakukan pengorbanan terhadap diri,sesama saudara se-islam (jauh dan dekat)dan paling penting kepada Allah Rabbul Jalil,Pemilik seluruh alam.
Saya doakan anda semua sempena hari mulia yg bakal tiba, moga anda semua diberikan-NYA keberkatan, kerahmatan, keampunan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.


Salam ‘Aidiladha..Maaf Zahir dan Batin.

Thursday, November 12, 2009

MEMORI SAHABAT

Semalam adalah suatu kenangan hari ini adalah suatu kenyataan manakala esok adalah suatu penantian. Kenangan semalam hemdaklah kita simpan buat pedoman di hari depan dan kenyataan hari ini hendaklah kita tempuhi dengan tabah tetapi kita juga harus bersedia untuk menanti hari esok yang merupakan suatu penyeksaan.

Sahabat,

Tidak mudah mencari,

Sahabat seperti kalian,

Teman Penghibur Ketika Duka,

Sahabat,

Aku ingin kemesraan ,

serta senyum keramahan,

Biar ia kekal berterusan,

Tak hilang di tengah jalan,

Sahabat,

Kenangkan Sebuah Perpisahan

Kerana di situ tercipta kerinduan,

Sahabat, kenangkan kedua2 nya kerana disitu

Terciptanya Kemesraan antara kita

Sahabat,

Maaf jua ku pinta,

Andai selama persahabatan ini pernah kalian terluka,

Mungkin Dengan SikapKu

Terima Kasih atas segalanya....

Walau Jauh Jarak itu, Kuntum kerinduan terhadap kalian

Tak pernah aku lupakan sahabat seperti kalian....

InsyaALLAH bertemu & berpisah hanya kerana Allah S.W.T.""Setiap titis air mata yang terbit dari relung jiwa keinsafan akan menepis kabus kehidupan untuk menuju taman hidayah..hanya insan yg kembali pada jalan kebenaran akan merasai kemanisan IMAN..""Wednesday, October 28, 2009

SIFAT PEMAAF PENYELAMAT MANUSIA DI MAHSYAR

Assalamualaikum..sekadar perkongsian yang ana petik dari sebuah buku "Mati Sebagai Satu Peringatan" dan "Air Mata Mahsyar".Alhamdulillah sebuah panduan menuju hati yang tenang.

Insan sebagai makhluk Allah,bukan sahaja dilengkapi dengan akal fikiran,tetapi juga mempunyai perasaan.Ada kalanya manusia dipengaruhi perasaan saying,sehingga dia sanggup berkorban apa saja terhadap orang yang disayangi.Ada juga yang mempunyai rasa simpati,hingga mendorong seseorang itu membantu orang lain dengan tenaga dan wang ringgit.

Pada ketika yang lain manusia kadangkala dipengaruh perasaan marah, apabila perasaan marah memuncak boleh menyebabkan manusia bertindak luar batas, sehingga dia sanggup mencederakan,hatta mengorbankan jiwa orang lain dan juga jiwanya sediri sekalipun.

Berbagai perasaan anugerah dari Allah itu amat berguna kepada manusia sendiri, bukan sekadar perasaan sayang dan simpati sahaja yang berguna, malah perasaan marah juga tetap berfaedah kepada kehidupan manusia. Marah yng kena pada tempatnya adalah suatu kebaikan, malah ada kalanya dituntut oleh agama, kerana tanpa perasaan marah mungkin manusia akan menjadi dayus.

Namun begitu perasaan marah yang tidak terkawal, banyak mendatangkan bencana, menyebabkan permusuhan sesama insan. Untuk itu islam menganjurkan suatu sikap terpuji bagi mengatasi rasa marah yang disebabkan oleh sesuatu itu dengan sifat pemaaf.

Jika seseorang sudi memaafkan orang lain walaupun mungkin hatinya terluka akibat perbuatan buruk orang itu, maka sesungguhnya dia telah memilih langkah bijik bagi menyelesaikan dua perkara secara serentak.

Pertama dia telah menyelesaikan perselisihan antara dia dan orang yanh terlibat, dan keduanya dia berjaya memadamkan api kemarahan yang sedang membakar hatinya.

Di sisi islam, sifat pemaaf itu mempunyai nilai yang tinggi, oleh itu islam menganjurkan persaudaraan, sebagaimana yang dijelaskan:

 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Yang bermaksud:
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, oleh itu damaikan antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat
 (Surah Al-Hujurat ayat 10)

Bagaimanapun ia tidak mudah untuk dilaksanakan,realiti kehidupan menunjukkan permusuhan dan perseteruan terus melanda kehidupan manusia.Permusuhan antara individu,antara kumpulan,antara kaum dan antara negara.

Ada orang yang menyelesaikan pertelingkahan melalui mahkamah,ataupun melalui perundingan orang perantaraan,malah ada juga yang mengatasi krisis dengan kekuatan senjata melalui peperangan,meski pun tidak semua peperangan membuahkan kejayaan, namun apa yang pasti semua sengketa pasti menemui jalan penyelesaian.Jika didunia menemui jalan buntu,maka penyelesaian terakhir ialah dihadapan Qadhi Rabbul Jalil di hari mahsyar kelak.

Suatu hari Anas bin Malik r.a. serta ramai para sahabat yang lain duduk disisi Rasulullah, tiba2 mereka melihat Rasulullah tersenyum.Anas merasa hairan apabila Rasulullah S.A.W. tiba-tiba tersenyum gembira sehingga kelihatan gigi,lalu Anas bertanya :

“Apakah yang menyebabkan Rasulullah tersenyum gembira”

“Yang menyebabkan aku tersenyum kerana ada 2 orang dikalangan umatku di akhirat, keduanya merangkak di hadapan Allah SWT kerana minta diselesaikan kes yang melibatkan antara keduanya.

Seorang darinya merayu kepada Allah SWT : Wahai Tuhan,tolong aku balaslah terhadap orang ini,sesungguhnya dia sangat zalim dan telah menzalimi aku semasa di dunia dahulu,dengan berbagai-bagai perbuatan zalim.

Lalu Allah SWT memerintahkan orang yang zalim itu membayar ganti rugi,sebagai jalan penyelesaian untuk kes mereka berdua,tetapi orang yang zalim itu tidak dapat berbuat demikian,kerana tiada suatupun yang boleh untuk membayar kepada orang yang menuntut itu.

Orang yang berbuat zalim itu berkata : Dengan apakah aku hendak membayarnya, sedangkan tiada suatupun kebaikan yang tinggal padaku,kesemuanya telah habis dituntut oleh orang lain.
Ketika itu orang yang kena zalim itu minta agar orang yang zalim itu mengambil kejahatan dan dosa yang ada pada dirinya.

Pada ketika itu Rasulullah menitiskan air mata,Nabi menangis mengingati peristiwa mahkamah Allah yang sedang mendengar kes pengaduan kedua-dua umatnya yang sangat menyayat hati.
Lelaki yang melakukan kezaliman itu ingin membayar tuntutan tersebut,tetapi tidak terdaya kerana sudah tidak ada apa-apa yang tinggal untuk dirinya.” Jelas Nabi kepada Anas.

Lalu Rasulullah pun bersabda :

“Sesungguhnya itulah suatu hari yang sangat dasyat,sehingga sampai ke suatu peringkat manusia mencari orang lain untuk memikul dosanya.”

Di dunia manusia dengan sombong sanggup memikul dosa orang lain,meskipun sebenarnya manusia tidak akan mampu memikul walaupun hanya dosa mereka sendiri.

Ketika seorang dari dua orang yang berbalah di Mahsyar menuntut agar dosa mereka dipikul oleh orang yang menzaliminya,maka ketika itu Allah SWT memperlihatkan sebuah mahligai tersergam di dalam jannah.

“Tidakkah kamu melihat mahligai itu?” Ujar Tuhan kepada manusia yang sedang menuntut keadilan dari Tuhan terhadap taulannnya.

“Ya, saya nampak sebuah mahligai yang diperbuat dari emas dalam sebuah taman dari perak, untuk siapakah itu wahai Tuhan? Mungkinkah untuk nabi-nabi atau syuhada atau mungkin juga untuk golongan siddiqin?” Ujar orang itu.

“Mahligai itu untuk siapa saja asalkan mereka sanggup membayar harganya.” Jelas Tuhan.

“Jika demikian adalah mustahil saya dapat memilikinya, kerana saya tidak punya apa-apa di sini untuk membayar harga mahligai emas itu” ujar manusia itu.

“Justeru kamu masih berpeluang memilikinya, kerana kamu masih memiliki barang bernilai yang dapat membayar harga mahligai itu.”

“Bagaimana caranya?”Tanya orang itu kepada Tuhan penuh kehairanan.
“Iaitu sekiranya kamu sedia memaafkan rakan kamu dan tidak menuntutnya agar memikul dosamu.”Tuhan menjelaskannya.

Dengan melompat kegembiraan orang itu berkata : “Wahai Tuhanku,kalau begitu aku segera memaafkan dia,terhadap apa2 jua kezaliman yang telah dilakukan kepada saya,” ujar manusia itu dengan perasaan penuh gembira yang tidak terhingga.

Lalu Allah SWT memerintahkan malaikat agar membawa orang itu ke dalam mahligai yang terbina di sebuah jannah dari perak,kemudian Tuhan mengizinkan orang itu membawa bersama taulannya memasuki syurga itu.

Demikian Rasulullah S.A.W. menceritakan kepada Anas bin Malik suatu peristiwa di akhirat,melibatkan duaorang dikalangan umatnya yang berusaha untuk menyelamatkan diri dihari yang tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT.Satu kemaafan yang dapat menyelamatkan dirinya dan juga rakannya dari sengsara Mahsyar.

Justeru itu alangkah baiknya jika manusia memahami betapa perlunya seseorang itu mempunyai sifat toleransi dan pemaaf terhadap sesama manusia,kerana sifat pemaaf itu akan mendatangkan kebajikan kepada dirinya dan juga kepada orang yang diberi kemaafan.

Memaafkan orang lain dari kesalahan yang dilakukan terhadap dirinya,bererti dia menolong saudaranya dari beban dosa,sifat itu menjadi saluran rahmat Allah terhadap dirinya,sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W.

Yang bermaksud :
Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak menyayangi kecuali kepada hamba-Nya yang penyayang,tidak mengampun kecuali terhadap hamba-Nya yang pengampun,dan tidak menerima taubat kecuali terhadap hamba-Nya yang sanggup memaafkan kesalahan saudaranya.”

Bagaimanapun kemaafan seseorang seseorang itu biarlah pada tempatnya,jika sentiasa pemaaf hatta setiap apa jua yang diperlakukan orang terhadap dirinya sehingga hilang marwah diri,akhirnya orang akan mengeksploitasi sikap itu sehingga hina dan hilang harga diri,maka pemaaf seperti itu tidak wajar.

Merendah diri dikalangan manusia memang suatu sifat terpuji,namun merendah diri tidak bererti menghina diri,kerana sikap itu adalah suatu kelemahan.Menghina diri itu bukan dari ajaran islam,kerana orang2 yang beriman itu adalah tinggi martabatnya disisi Allah

Firman Allah SWT :

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
Yang bermaksud :

“Janganlah kamu merasa hina dan janganlah (pula) kamu bersedih hati padahal kamu orang2 yang paling tinggi (Derjatnya) jika kamu orang2 yang beriman”

 (Surah Ali-Imran ayat 139)Sama-samalah kita bermuhasabah diri dan mengambil pengajaran dari kisah yang telah digambarkan Rasulullah kepada kita..Ana sentiasa berdoa agar sahabat2 dapat memaafkan kesilapan yang telah lalu..Sesungguhnya kekhilafan lalu cukup memberi pengajaran.

InsyaAllah,menjadi iktibar dan pengajaran buat diri ini,kerana pahit manis pengalaman mengajar kita erti kehidupan.Salam kemaafan buat semua…..smoga Allah menyayangi hamba-Nya yang menyayangiNya dan Mengampuni dosa hambaNya yang pengampun.
Wallahua'lam.

Tuesday, October 27, 2009

SANTAPAN KULIAH

Assalamualaikum….

JUMAAT 23/10/2009
Salam sejahtera buat semua sahabat seperjuangan yang dikasihi Allah. Smoga berada dibawah kalungan nikmat iman & kesihatan yang baik sentiasa. Alhamdulillah,dengan nikmat kesihatan yang baik dan kekuatan untuk melangkah,ana berkesempatan untuk hadir ke kuliah pagi Tuan Guru pada jumaat lepas.Maklumlah,2 minggu lepas sudah ketinggalan,erm rugi nya rase…Alhamdulillah,ade program2 sebegini,terisi lah juga hari minggu dengan ilmu yang bermanfaat, lebih2 lagi di pagi jumaat yang mulia Sayyidul Ay-Yam. InsyaAllah keberkatan akan mengiringi, usaha, ilmu, dan dakwah yang dilontarkan oleh para ulama,moga terkesan dihati kita yang mendengar dan yang memahami akan  isi kandungan nya, insyaALLAH.

KULIAH PERTAMA


Alhamdulillah,awal pagi tersebut,kuliah pertama telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Ya'kub (Adun Air Lanas )..Tajuk yang menjadi pilihan adalah “Institusi Kekeluargaan”.
Disini,Yang berbahagia Ustaz telah mengulas sedikit sebanyak mengenai Garis Panduan yang telah di ajar oleh Rasulullah SAW. dalam menentukan jatuh bangun sebuah Institusi Keluarga..bukan sahaja dari aspek duniawi,bahkan mencakupi seluruh aspek kehidupan dunia & akhirat…iman & taqwa.
  • Iman adalah teras pembangunan insani setiap manusia,Iman adalah senjata dan santapan rohani yang disediakan oleh Yang Maha Pencipta untuk menyinari jiwa makhlukNya yang bernama manusia.Iman adalah modal terbesar yang menentukan jatuh bangunnya seseorang insani,bahkan menentukan masa depan sesebuah keluarga,masyarakat dan negara.Iman juga yang menjadi satu-satunya pokok persoalan dalam menetapkan nasib berkekalan buat setiap sekujur tubuh manusia di akhirat nanti.
  • Wajah putih bersih anak-anak kecil menggambarkan betapa luhurnya naluri keinsanan yang ada padanya.Sebagaimana sabda Junjungan SAW,”setiap bayi yang lahir itu umpama kain putih”.tiada sebarang cacat dan calit.Maka,para ibu bapa,penjaga dan pendidiknya lah yang akan menentukan warna kain yang putih itu.Putih bersih itu adalah ibarat kepada fitrah yang berpaksikan kemurnian iman.
  • Memupuk keimanan yang mantap ini harus bermula sejak dari kanak-kanak itu masih kecil lagi..bukan hanya semata-mata menyerahkan kepada guru untuk mendidik. Sebagaimana firman Allah yang mengancam keras keatas mereka yang gagal mendidik anak :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
Maksudnya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan Nya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. (Al-Tahrim :6 )

Begitulah indahnya islam,Rasulullah SAW telah memberi garis panduan agar kita mengikutinya..bermula dari kelahiran bayi,kalimah lailahaillallah diperdengarkan,nilai- nilai murni dititipkan.Solat diajar mengikut peringkat umur..sehinggalah terbentuk insan beriman & bertaqwa.

Peringatan buat diri juga sahabat2..smoga kita berjaya mengikuti stiap garis panduan yang diajar Rasulullah SAW kepada kita..

KULIAH KEDUA

Ketibaan YAB Tuan Guru Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat pada jam 9.20 pagi.

Ulasan Surah Al-Hujurat Ayat 11- 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
[11] Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka) amatlah buruknya sebutan nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. Dan (ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang-orang yang zalim.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
[12] Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
[13] Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
[14] Orang-orang " A'raab" berkata: " Kami telah beriman". Katakanlah (wahai Muhammad): "Kamu belum beriman, (janganlah berkata demikian), tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu berkatalah sahaja: ` kami telah Islam '. Dan (ingatlah), jika kamu taat kepada Allah RasulNya (zahir dan batin), Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani".
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
[15] Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
[16] Katakanlah (kepada orang-orang "A'raab" itu wahai Muhammad): "Patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah tentang ugama kamu (dengan berkata: ` kami telah beriman ')? Padahal Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu".
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
[17] Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu (wahai Muhammad) dengan sebab mereka telah Islam (tidak melawan dan tidak menentang). Katakanlah (kepada mereka): "Janganlah kamu mengira keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku, bahkan (kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun maka) Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budiNya kepada kamu, kerana Dia lah yang memimpin kamu kepada iman (yang kamu dakwakan itu), kalau betul kamu orang-orang yang benar (pengakuan imannya).
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
[18] "Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan".
  • Sesungguhnya kehidupan kita diatas muka bumi ini hanyalah pinjaman semata-mata,kita hanya menumpang di bumi ALLAH yang fana ini,menumpang setiap ciptaan ALLAH…
  • Hanya lah kerana untuk beribadat,beramal dan mengabdikan diri kepadaNya yang Maha Esa.
  • Telah diturunkan Al-Quran kepada manusia sebagai panduan untuk kita hidup diatas muka bumi ini.Telah ditetapkan yang hak dan yang batil…ikutilah aturan yang telah ditetapkan nescaya tidak sesat kita ke jurang binasa.Amal yang bermanfaat akan dibawa kedalam kubur dan menyenangkan kita disana kelak.
  • Di zaman yang serba moden ini,alhamdulillah kita cukup senang.Tapi apakah kemudahan ini dimanfaatkan dengan baik??InsyaAllah sama2 lah kita mengambil langkah yang sewajarnya.
  • Sesungguhnya seorang yang dikatakan mukmin itu sebenarnya adalah mereka yang beriman dan yakin dengan ALLAH SWT dan juga RASULULLAH SAW,tidak dikatakan beriman seseorang itu jika meninggalkan salah satu daripada nya.Wajiblah percaya akan perkara2 ghaib,kerana ALLAH itu ghaib,begitu juga syurga,neraka dan lain2.Ibarat kata “Jika kita sanggup mencurahkan sebaldi yang air penuh kerana yakin bahawa baldi itu adalah bekas racun,sekiranya digunakan akan menyebabkan kematian… Maka yakin lah wahai insan,tinggalkan lah kemungkaran yang kita lakukan,kerana kemungkaran mendatangkan dosa,dan kerana dosa lah yang akan mematikan hati2 manusia
  • Dengan keyakinan yang kita ada,jangan lah pula kita ragu2.berjihadlah di jalan ALLAH dengan harta dan jiwa.Sesungguhnya itulah yang lebih baik jika manusia mengetahuinya.
KEBERANGKATAN BALIK TUAN GURU

SEKIAN WASSALAM..SEKADAR PERKONGSIAN..SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA TAHU AKAN SEGALA2NYA..HIDAYAH ITU MILIK ALLAH..

Thursday, October 22, 2009

RANJAU DALAM KEHIDUPANSeorang anak mengeluh pada ayahnya mengenai kehidupannya dan menanyakan mengapa hidup ini terasa begitu sukar dan menyakitkan baginya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan hampir menyerah kalah dalam kehdupan. Ia sudah letih untuk berjuang. Sepertinya setiap kali satu masalah selesai, timbul masalah baru.

Ayahnya, seorang tukang masak, membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 periuk dengan air dan menaruhnya di atas api. Setelah air di ketigatiga periuk2 tersebut mendidih. Ia menaruh lobak merah di dalam periuk pertama, telur diperiuk kedua dan ia menaruh serbuk kopi di periuk terakhir.

Ia membiarkannya mendidih tanpa berkata-kata. Si anak tertanya-tanya dan menunggu dengan tidak sabar, memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh ayahnya.

Setelah 20 minit, si ayah mematikan api. Ia menyisihkan lobak dan menaruhnya dimangkuk, mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk yang lain, dan menuangkan kopi di mangkuk lainnya. Lalu ia bertanya kepada anaknya,"Apa yang kau lihat, nak?" "Lobak, telur, dan kopi" jawab si anak. Mangkuk dan memintanya merasakan lobak itu. Ia melakukannya dan merasakan bahawa lobak itu terasa enak.

Ayahnya lalu memintanya mengambil telur dan memecahkannya.

Setelah membuang kulitnya, ia mendapati sebuah telur rebus yang mengeras.

Terakhir, ayahnya memintanya untuk mencicipi kopi.

Ia tersenyum ketika mencicipi kopi dengan aromanya yang khas.

Setelah itu, si anak bertanya, "Apa erti semua ini, Ayah?" Ayahnya menerangkan bahawa ketiganya telah menghadapi kesulitan yang sama, perebusan, tetapi masingmasing menunjukkan reaksi yang berbeda.

Lobak sebelum direbus kuat, keras dan sukar dipatahkan. Tetapi setelah direbus, lobak menjadi lembut dan lunak. Telur sebelumnya mudah pecah. Cangkerang tipisnya melindungi isinya yang berupa cairan. Tetapi setelah direbus, isinya menjadi keras. Serbuk kopi mengalami perubahan yang unik. Setelah berada di dalam rebusan air, serbuk kopi merubah air tersebut.

"Kamu termasuk yang mana?," tanya ayahnya. "Air panas yang mendidih itu umpama kesukaran dan dugaan yang bakal kamu lalui...Ketika kesukaran dan kesulitan mendatangimu, bagaimana kau menghadapinya? Apakah kamu lobak, telur atau kopi?"

Untuk renungan bersama..

Bagaimana dengan kita?

Apakah kita adalah lobak yang kelihatannya keras, tapi dengan adanya penderitaan dan kesulitan, kamu menyerah, menjadi lembut dan kehilangan kekuatanmu.
Atau... Apakah kita adalah telur, yang awalnya memiliki hati lembut, dengan jiwa yang dinamis? Namun setelah adanya kematian, patah hati, perceraian atau kegagalan menjadi keras dan kaku. Dari luar kelihatan sama, tetapi apakah kamu menjadi pahit dan keras dengan jiwa dan hati yang kaku?

Ataukah kita adalah serbuk kopi? Serbuk kopi merubah air panas, sesuatu yang menimbulkan kesakitan, untuk mencapai rasanya yang maksimal pada suhu 100darjah Celcius. Ketika air mencapai suhu terpanas, kopi terasa semakin nikmat. Jika kamu seperti serbuk kopi, ketika keadaan menjadi semakin buruk, kamu akan menjadi semakin baik dan membuat keadaan di sekitarrmu juga menjadi semakin baik.

Sekilas Renungan….Bingkisan Kehidupan.wallahua'lamKE MANA KITA SEKARANG?

JEJAK SYURGA ATAU JEJAK NERAKA


Dapatkan ecard NasyidFM Disini


KE MANA KITA SEKARANG?

Kita sekarang dihidupkan oleh Allah, di bumi Allah dan di dalam zaman yang Allah tentukan. Selepas itu kita akan dikembalikan, sama ada disedari atau tidak ke salah satu daripada dua negeri yang kekal abadi iaitu syurga atau neraka.
Sekarang kita sedang berjalan ke destinasi yang kita sendiri pilih - syurga atau neraka. Allah menyediakan dua jalan untuk kita pilih. Terpulanglah kepada kita untuk memilih sama ada jejak ke syurga atau jejak ke neraka.
Namun begitu, Allah sudah memberitahu kita di dalam Al-Quran, tentang betapa nikmatnya kehidupan dan pengalaman manis di syurga. Begitu juga dijelaskan betapa azabnya kehidupan dan pengalaman ngeri di neraka. Nabi Muhammad saw. juga menguatkan lagi melalui hadith-hadithnya yang masih segar dibaca dan didengar hingga ke hari ini.
Sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan akal fikiran, manusia boleh berfikir kesan dan risiko yang bakal diterima akibat dari sesuatu tindakannya. Setiap sesuatu itu ada sebab-musababnya. Allah masukkan seseorang ke syurga kerana dalam hidupnya di dunia ini, dia memilih jalan ke syurga. Begitu juga Allah masukkan seseorang itu ke neraka kerana dalam hidupnya dia sengaja memilih jalan ke neraka. Terpulang kepada kita hendak mengikuti jejak syurga atau jejak neraka...

Pilih dan ikutlah jalan ke syurga sebagaimana yang disenaraikan di bawah:
• beramal semasa muda lagi
• bertolong-tolongan kerana Allah
• jauhi diri dan keluarga dari zina
• mendidik anak kewajipan beragama
• mendirikan solat wajib dan sunat
• bertahajjud di tengah malam
• menangis dan menginsafi diri kerana takut akan ALlah
• bersedekah, menderma dan berwakaf secara senyap
• berpaut hati pada masjid
• sentiasa belajar hal-ehwal agama
• sembahyang berjemaah
• selalu berada di tempat pengajian agama
• menziarahi orang sakit
• mengiringi mayat hingga ke kubur
• mengadakan khenduri cara Islam
• mendamaikan pergaduhan
• menolong anak yatim dan miskin
• dan lain-lain perkara kebajikan

Pada masa yang sama hindarilah jejak neraka yang disenaraikan di bawah:
• tidak mengajar anak hal-hal keagamaan
• kaya tapi bakhil
• menipu
• mengambil arak, dadah dan yang memabukkan
• mengadakan majlis maksiat
• berzina
• memakan harta anak yatim
• meringankan sembahyang
• tidak mengeluarkan zakat
• panjang angan-angan dan tak mahu bertaubat
• meninggalkan sembahyang
• durhaka kepada ibu bapa
• berbuat fitnah
• suami dayus (membebaskan isteri)
• ibu bapa dayus (membebaskan anak)
• makan harta haram
• berbohong dan berdusta
• menggunakan sihir
• dengki dan khianat

Sementara kita diberi peluang oleh Allah untuk memilih jalan yang menentukan nasib kita pada masa hadapan, marilah sama-sama kita saling bantu-membantu menegakkan amar makruf dan nahi mungkar yang dewasa ini sudah kurang berfungsi dan tidak diberi keutamaan lagi.

Sekadar renungan buat diri..